SAĞLIKTA DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE DOĞRU TEDAVİYİ DOĞRU ZAMANDA ULAŞTIRMAK HEDEFLENİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), “uygun dijital sağlığın benimsenmesini hızlandırarak her yerde ve herkes için sağlığı geliştirmek” amacıyla, dijital sağlık üzerine dört yıllık bir küresel strateji planı yayınladı. “Global Strategy on Digital Health 2020-2024” raporuna göre, bulaşıcı olmayan hastalıkların artması, klinisyen işgücü sıkıntısı ve yaşlanan nüfusun artışı gibi zorlukların üstesinden gelmek için dijital sağlık sistemleri kullanımının benimsenmesi ve uygulamasının artırılması gerekiyor. Ancak, güvenilir bilgi eksiliği, kurumsal desteğin az oluşu ve güvenlik endişeleri dijital sağlığın yaygınlaşmasının önündeki engel. Bu raporda dikkat çeken hedeflerden biri de ülkeye özgü dijital sağlık stratejilerini teşvik etmek.  Günümüzde kişiselleştirilmiş tıp sayesinde, sağlık hizmetleri hastaya özel tedaviye ve […]

Continue Reading

Şunları da beğenebilirsiniz: