SAĞLIKÇILARIN EK ÖDEMELERİ MAAŞA EKLENDİ

Kamu görevlileri toplu
görüşmeleri neticesinde alınan kararlar hakkında bilgi veren Sağlık Bakanlığı
Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever, “Tabip dışı personelin ek ödemesi
her hangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak
suretiyle her ay aylıklarıyla birlikte ödenir” dedi.

2012-2013
dönemini kapsayan kamu görevlileri toplu görüşmeleri neticesinde alınan
kararların sağlık personeline de önemli yansımaları söz konusu oldu. Konu ile ilgili
Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever, Sağlık Dergisi’ne
açıklamalarda bulundu. Buna göre düzenlemeler hakkında Atasever şunları
söyledi:

Yemek Yardımı
1
Temmuz 2012 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmeli personelde diğer memurlar
gibi Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinden yaralanacak. Buna bağlı
olarak sözleşmeli personelde yataklı tedavi kurumlarında ücretsiz yemek
yiyebilecekler.  Bu düzenleme sözleşmeli
personele aylık yaklaşık 80 TL katkı sağlıyor.

112 Acilde Şoförlük de Yapan
Acil Teknisyenlerine İlave Performans Puanı
1
Temmuz 2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık
hizmetleri kapsamında sağlık teknikeri (acil tıp teknikeri) ve sağlık memuru
(acil tıp teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan ve asli
görevlerinin yanında süreklilik arz edecek şekilde ambulans şoförlüğü görevini
de yürüten personelin performans puanlarına 10 puan daha ilave edilecek. Bu
düzenlemenin personele aylık getirisi yaklaşık 50 TL.

Mesleki Üst Öğrenimi
Tamamlayan Sözleşmeli Personelin Ücretleri Artırılması
1
Temmuz 2012 tarihinden geçerli olmak üzere, sözleşmeli personel pozisyonlarında
görev yapan sağlık personel sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleki
bir üst öğrenimi bitirirse sözleşme ücretleri, hizmet yılları dikkate alınarak
aynı pozisyon unvanındaki üst öğrenimliler için öngörülen sözleşme ücreti esas
alınarak ödenir. Bu düzenleme ile örneğin lise mezunu iken 4 yıllık
yükseköğrenim tamamlayan sözleşmeli personelin ücretinde net 180 TL civarında
artış sağlanacak.

Tabip Dışı Personelin Ek
Ödemelerinin Aylıklarla Birlikte Ödenmesi
1
Haziran 2012 tarihinden geçerli olmak üzere, tabip dışı personelin ek ödemesi
her hangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak
suretiyle her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. 
Uygulama ile her ay maaş ödemesi ile birlikte denge tazminatı tutarı
peşin olarak ve herhangi bir şarta bağlı olmaksızın yapılacak. Yıllık izin,
rapor gibi nedenlerle döner sermaye gelirine herhangi bir katkıda bulunmasa
bile, anılan personele bu tutar peşin olarak verilmeye devam edilecek. Böylece
anılan personelin eline her ayın 15’inde maaş ile denge tazminatı tutar garanti
olarak geçecek. Ödenen bu tutar takip eden ayda ödenecek performans ek ödemesi
tutarından düşülecek ve kalan kısım personele performans ek ödemesi olarak
ödenecek. Mayıs ayı ek ödemesi ile birlikte hekim dışı personel Haziran ayında
en az 2,5 aylık sabit ek ödeme alacak. 
Örneğin 10.dereceli hemşire, ebe veya sağlık memurunun Haziran ayı
içerisinde çalışmış olduğu dönem olan 1-31 Mayıs için en az 584 TL, 1
Haziran-14 Haziran dönemi için 272 TL, 15-Haziran-14 Temmuz dönemi için ise 584
TL olmak üzere asgari bin 440 TL ek ödeme yapılacaktır. Bunun dışında Mayıs
ayına ait varsa performans ödemesi ayrıca ödenecektir. Bu uygulama
üniversiteler ve adli tıp kurumu için de geçerlidir. 

112 Acil Sağlık Hizmeti
Personelinin Ek Ödeme Tavanının Artırılması
1
Temmuz 2012 tarihinden geçerli olmak üzere 209 sayılı kanuna göre daha önce ek
ödeme tavanı yüzde 150 olan 112 acil sağlık hizmeti personeli için bu oran yüzde
200’e çıkarılmıştır.  Bu tavan artışı ile
bir hemşirenin veya sağlık memurunun ortalama net ek ödemesi 250 TL civarında
artacaktır. 

Dini Bayramlarda Nöbet
Ücretinin Artırılm
ası
Nöbet
ücretleri dini bayram günleri için yüzde 20 artırımlı ödenir. Örneğin normal günlerde
lise ve dengi Mesleki öğrenim görmüş hemşirenin saatlik nöbet ücreti 3,31 TL
iken  yüzde 20 (0,68 TL) oranında
arttırılarak dini bayram günlerinde 3,97 TL ye yükseltilmiştir. Normal günlerde
saat başına 6,20 TL nöbet ücreti alan bir pratisyen hekim dini bayramlarda 7,44
TL nöbet ücreti alacaktır.

Pratisyen Hekim ve Diş
Hekimlerinin Garanti Ek Ödeme Miktarının Yükseltilmesi
1
Temmuz 2012 tarihinden geçerli olmak üzere, pratisyen hekim ve diş hekimlerinin
ek ödemesi 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9. maddesi uyarınca kadro
ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net
tutarından az olamaz. Buna göre örneğin 4. derece pratisyen tabiplerin garanti
ek ödemesi 400 TL civarında diş hekimlerinin garanti ek ödemesi 370 TL
civarında artacaktır.

Vekalet Eden Personelin Ek
Ödeme Matrahının Artırılması
15
Temmuz 2012 tarihinden geçerli olmak üzer uygulama ile artık sağlık müdür
yardımcısı, şube müdürü, hastane müdürü veya hastane müdür yardımcılığına
vekalet edenlere yapılacak ek ödemeler vekalet edilen kadronun matrahı
üzerinden hesaplanacaktır. Uygulama ile örneğin bir sağlık memurunun şube
müdürlüğüne vekâlet etmesi durumunda ortalama net 350 TL civarında İl sağlık
müdür yardımcılığına vekalet etmesi halinde 400 TL civarında ek ödemesi
artacaktır.

Vergi Yükünden Dolayı Yıllık
Geliri Emsali Personelden Düşük Gerçekleşen Personele Fark Ödemesi Yapılması
Uygulama
ile sağlık personeline bir mali yıl süresince mali hakların tutarı olarak
ödenen toplam meblağın; 375 sayılı KHK’dan yararlanan emsali personele bir mali
yıl süresince mali hakların tutarı olarak ödenen toplam meblağdan az olması
durumunda aradaki fark mali yılın sonunda döner sermaye bütçesinden ödenir. Bu
durumda olan personelin yıllık 200-250 TL civarındaki mali kayıpları telafi
edilmiş olacak. 

Taşınır Kayıt Kontrol
Yetkilisine Mali Sorumluluk Tazminatı
Mali
sorumluluk zammı almayan aynı zamanda taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak
görevlendirilenlere kadro veya görevleri itibarıyla öngörülen mali sorumluluk
zammı ödenecektir. Uygulama ile memur, hemşire, ebe, sağlık memuru vb.
kadrolarda bulunan personelden taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev
yapanlar mali sorumluluk zammı almazken bu uygulama aylık net 12 TL civarında
tazminat alacaklardır

Sosyologların Zam ve
Tazminatlarının Yükseltilmesi
Uygulama
ile Sağlık Bakanlığında sosyolog olarak görev yapanların maaşları 300 TL
civarında artırılmaktadır.  

Burs Alan veya Devletçe
Okutulan Çocuklar İçin Aile Yardımı Ödeneği Verilmes
i
15
Temmuz 2012 tarihinden geçerli olmak üzere devletçe okutulan veya burs verilen
çocuklar için aile yardımı ödeneği verilecektir.

Maaş Farkı (5,5 Aylık ) ve
Geç Ödeme Farkının Ödenmesi
Uygulama
ile yeni belirlenen katsayı, artış oranı ve ücret tavanları uyarınca kamu
görevlileri ve emeklilerine 1 Ocak 2012-14 Haziran 2012 dönemi için yapılması
gereken fark ödemeleri, hesaplanmalarına müteakiben ödenir. Söz konusu
artışların geç ödenmiş olması nedeniyle fark ödemesi yapılacak kamu görevlileri
ve emeklilerine, söz konusu döneme ilişkin toplam fark ödemesinin yüzde 2,25’i
oranında geç ödeme farkı ayrıca ödenir. Buna göre örneğin 4.derecedeki bir
uzman hekim gecikme zammı dahil 420 TL civarında, 4. derece bir pratisyen hekim
370 TL civarında ve 8. derece bir hemşire, ebe veya sağlık memuru 240 TL
civarında fark alacaktır. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına da fark
ödemesi yapılacaktır.  Ayrıca varsa nöbet
ücret farkları da ödenecektir.

Emekli Olanlara Ödenen
Tazminatın Artırılması
1
Temmuz 2012 tarihinden geçerli olmak üzere emeklilik tazminatı 100 TL
artırılacaktır. 

Şunları da beğenebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir