AVRUPA’NIN EN BÜYÜK BÜTÇELİ “ŞİZOFRENİ ARAŞTIRMASI”

Sadece klinik muayene
ile tanısı konulabilen sizofreni hastalığının risk
etmenlerinin  “Gen-Çevre Etkileşimi” başlığı altında araştırıldığı Avrupa
Şizofreni Ağı Dahilinde 13 ülkede, 25 merkezde yürütülen
araştırma hakkında bilgi
veren çalışmanın Türkiye ayağının veri
toplama koordinatörü Psikiyatri Uzmanı Dr. Sinan Gülöksüz, çalışmanın
şizofreni ile ilgili Avrupa’nın en büyük bütçeye sahip araştırması olduğunu
belirtti.  

“Şizofrenide Gen-Çevre Etkileşimi Çalışması
İçin Avrupa Şizofreni Ağı Dahilinde Türkiye Şizofreni Ağı Aile Temelinde Gen
Çevre Etkileşimi Çalışması: Çok Merkezli, Uluslararası, Müdahalesiz Laboratuvar
Çalışması”başlıklı EU-GEI çalışması, Türkiye’den sağlık alanında desteklenen en
yüksek bütçeli Avrupa Birliği projesi olma özelliği taşıyor. Psikiyatri Uzmanı
Dr. Sinan Gülöksüz’ün veri toplama koordinatörlüğü gorevini ustlendigi çalışma
hakkında Sağlık Dergisi’ne şu açıklamalarda bulundu: “ EU-GEI projesi toplam 13
ülkede, 25 merkezde yürütülüyor. Türkiye’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı liderliginde yürütülen projede Prof. Dr. Cem Atbaşoğlu
ve Doç. Dr. Meram Can Saka yurutucu araştırmacı olarak görev alıyor. Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi, bu proje kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi
Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Köksal Alptekin ve İstanbul
Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Alp Üçok ile ortaklaşa
çalışarak, Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Merkezi çatısı altında
projeyi yürütüyor. Projeye Türkiye’den 1000 hasta,1000 hasta yakını ve 1000
kontrolün dahil edilmesi hedefleniyor. 

Klinik muayene ile tanı konuyor
Şizofreni, tanısı klinik muayene sonucu
konulan  bir hastalık. Bu hastalığa çevrenin ve genetik yapının ne kadar
etkili olduğu üzerine istatistiki bir sonuç elde etme imkanı yakalayacağız.
Şizofreni, kronik özelliği ile kişinin becerilerinde belirgin gerilemeye neden
olan, uzun ve pahalı tedaviler gerektiren, yüksek oranda başka hastalıklara ve
erken ölüme yol açabiliyor. Şizofreninin toplumun yüzde 1’inde, diğer klinik
psikozlar ile beraber düşünüldüğünde ise toplumun yüzde 3’ünde görülen bir
hastalık grubu olduğu dikkate alındığında, halk sağlığı açısından da var olan
en büyük sorunlardan biri.

Gen-Çevre etkileşim 
Proje kapsamında görüşülen hasta ve hasta
yakınlarından elde edilen bilişsel, psikolojik, sosyal ve genetik materyaller
incelenerek hastalığın nedenleri ile gen-çevre etkileşimi hakkında sonuçlar
elde edilecek ve bu veriler kapsamlı bir biçimde değerlendirilecek. 

Psikozların Sebepleri
anlaşılabilmesi için genetik (kalıtsal)
özellikler önemli olduğundan katılanlardan kan örnekleri alınıyor, alınan kan
örneğinden genetik özellikleri gösteren gerekli materyal (DNA) isimsizleştirilerek
çalışma kapsamında genetik tetkikleri yapacak merkezde
değerlendiriliyor.” 


Şunları da beğenebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir